OŚWIADCZENIA
DO POBRANIA

Zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun drużyny (nauczyciel)

od 5 do 26 września za pośrednictwem formularza:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi0huz8b87o_Uhw1qsIq1z7hra7B4xEH32lOFNG3QfwkDyA/viewform?usp=sf_link

 

Następnie opiekun drużyny powinien przesłać:

 

– skany oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, (w przypadku pełnoletnich uczniów);
– skany oświadczeń opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników, (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
– skan zgody uczestników na wykorzystanie utworów
na adres: liga.sprawiedliwosci@ms.gov.pl do dnia 26 września.

Zgoda uczestnika (RODO)

Prawa autorskie

Zgoda opiekuna (RODO)