Zgoda opiekuna (RODO)

Prawa autorskie

Zgoda uczestnika (RODO)

Zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun drużyny (nauczyciel)

od 5 marca za pośrednictwem formularza:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc6bP7vRYs_NWbktJOnh6OUr4Aq0zvw-mJZFSOmo_JRILrTw/viewform?usp=sf_link

Następnie opiekun drużyny powinien przesłać:

 

– skany oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, (w przypadku pełnoletnich uczniów);
– skany oświadczeń opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników, (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
– skan zgody uczestników na wykorzystanie utworów
na adres: liga.sprawiedliwosci@ms.gov.pl  do dnia 5 marca.
 
 
 

OŚWIADCZENIA
DO POBRANIA