Zgoda opiekuna (RODO)

Prawa autorskie

Zgoda uczestnika (RODO)

Zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun drużyny (nauczyciel)

do 31 października 2023r. za pośrednictwem formularza:

 

https://docs.google.com/forms/d/1UhDNPArWGU630h6QXLfUG_jvvhE1F_j4EOi_vP8MHFQ/edit?usp=drive_web

 

Następnie opiekun drużyny powinien przesłać:

 

– skany oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, (w przypadku pełnoletnich uczniów);
– skany oświadczeń opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników, (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
– skan zgody uczestników na wykorzystanie utworów
na adres: liga.sprawiedliwosci@ms.gov.pl  do dnia 31 października 2023r.
 
 
 

OŚWIADCZENIA
DO POBRANIA