Przemysław Docieklak jako prokurator mierzy się z różnymi trudnymi przypadkami. Ostatnio zajmował się sprawą kradzieży z włamaniem, której świadkiem był 14 - letni Marek Zbyszkiewicz. Z dochodzenia prowadzonego przez Docieklaka ustalony został początkowo krąg kilku podejrzanych, który zawęził się jedynie do Mariana S. Pan Marian S. już od dawna był znany całej okolicy ze swojego agresywnego zachowania. Nieraz groził sąsiadom, że kiedyś w końcu się doigrają, a on zdemoluje ich posiadłość. Przemysław Docieklak po zakończonych postępowaniu przygotowawczym chce wnieść akt oskarżenia, a w sprawie ma zostać przesłuchany jako świadek przede wszystkim Marek Zbyszkiewicz.

 

Zadania:

 

1. Czym jest i co dokładnie zawiera akt oskarżenia? Podaj podstawę prawną. Jaki jest termin na jego sporządzenie i wniesienie do sądu? Kto jeszcze, oprócz prokuratora, może sporządzić akt oskarżenia i jakich przestępstw może dotyczyć taki akt oskarżenia?

 

2. Kim jest podejrzany? Wskażcie, jakie są główne prawa i obowiązki podejrzanego w procesie karnym.

 

3. Jak wygląda przesłuchanie świadka małoletniego w postępowaniu karnym? Czy świadek może złożyć zeznania na piśmie?

 

4. W imieniu Prokuratora Docieklaka sporządźcie akt oskarżenia w powyższej sprawie. 

 

Zadania wykonajcie w formie multimedialnej, plastycznej lub literackiej (np. krótkiego filmu, relacji, zdjęć, plakatu, grafiki, kolażu, wiersza, opowiadania, gazetki szkolnej), przy użyciu dowolnej techniki.

 

 

PRZESYŁANIE ZADAŃ

Tydzień VIII

 

Zadanie należy rozwiązać i przesyłać do dnia 28 lutego 2024 r. do godz. 23:59. Rozwiązania powinny zostać przesłane poprzez konto założone opiekunom drużyny na platformie moodle.