Tydzień X

PRZESYŁANIE ZADAŃ

Zadanie należy rozwiązać i przesłać do dnia 25 maja do godz. 23:59. Rozwiązania powinny zostać przesłane poprzez konto założone opiekunom drużyny na platformie moodle.

 

Witajcie w X tygodniu Ligi Sprawiedliwości!

 

 

Całkiem niedawno na osiedle pani Stanisławy Temidzkiej wprowadziła się nowa lokatorka - Elżbieta Gorączka. Na co dzień pani Ela jest lekarką w miejscowej przychodni, w której pracuje już od wielu lat. Lubi prace z pacjentami i zawsze wkłada w nią wiele zaangażowania  i serca. Pani Gorączka uważana jest za najlepszą specjalistkę w swoim fachu w mieście, od zawsze ma bardzo dużo pacjentów i znana ją praktycznie całe miasto. Ostatnio pani Elżbiecie przydarzyła się jednak przykra sytuacja. Jeden z pacjentów - Gustaw, zaczął rozpowiadać plotki o tym, że lekarka “truje ludzi lekami” oraz że “po leczeniu u pani Gorączki można dostać jedynie gorączki”. Część osób, które już od lat zna panią Elę wie, że to jedynie pomówienia, oszczercze komentarze nie mające nic wspólnego z prawdą. Jednak niektórzy zrezygnowali z dalszego leczenia u pani doktor w obawie o swoje zdrowie. Stanisława Temidzka doradziła nowej lokatorce, aby wniosła sprawę do sądu.

 

Zadania
1. Dokonaj karnoprawnej oceny czynu zabronionego.
2. Czy prokurator mógłby wszcząć postępowania w powyższej sprawie?

3. Czym jest postępowanie w sprawie z oskarżenia prywatnego? Jakie sprawy rozpoznawane są w postępowaniu prywatnoskargowym?
4. Czy w powyższej sprawie może dojść do oskarżenia wzajemnego?
5. W imieniu Pani Doktor sporządź akt oskarżenia skierowany przeciwko Gustawowi.


Zadania wykonajcie w formie plastycznej (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż).