Niedawno sędzia Stanisława Temidzka miała nie lada orzech do zgryzienia, trafiła do jej wydziału bowiem dość zawiła sprawa. Sprawa dotyczyła dziedziczenia składników majątku po babce Antoniego Canalletiego, słynnego kompozytora o włoskim rodowodzie. Babka Magnolia, która przez całe życie mieszkała w Polsce zostawiła po sobie testament, w którym wskazała że cały swój majątek przekazuje Stowarzyszeniu „Pianiści na rzecz kultury”. Dopiero całkiem niedawno w szufladzie biurka Antonii Canaletii odkrył notes babci Magnolii, w którym widniał wpis „cały swój majątek przekazuje na rzecz ukochanych synów, poza domkiem letniskowym we Włoszech, który pozostawiam ulubionemu wnukowi Antoniemu”. Wpis powstał na kilka dni przed śmiercią, a całość opatrzona została własnoręcznym podpisem babci Magnolii. Stowarzyszenie jednak zarzuca nieważność drugiego dokumentu, twierdząc, że cały majątek należy się im.

 

Zadania:

1. Oceń ważność sporządzonych testamentów, ustal kto będzie dziedziczył i na jakiej podstawie. Kiedy testament jest nieważny?

2. Wyjaśnij czym jest zapis windykacyjny? Czym różni się od zapisu zwykłego?

3. Czy sędzia Stanisława Temidzka może orzekać w sprawie nieruchomości, która znajduje się we Włoszech, a która wchodzi w skład masy spadkowej?

4. Napiszcie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Zadania wykonajcie w formie multimedialnej, plastycznej lub literackiej (np. krótkiego filmu, relacji, zdjęć, plakatu, grafiki, kolażu, wiersza, opowiadania, gazetki szkolnej), przy użyciu dowolnej techniki.

 

 

Tydzień II

PRZESYŁANIE ZADAŃ

Zadanie należy rozwiązać i przesłać do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 23:59. Rozwiązania powinny zostać przesłane poprzez konto założone opiekunom drużyny na platformie moodle.